Apie

Renginio tikslas

Verslo ir pramonės problemų matematinio sprendimo dirbtuvių tikslas - skatinti verslo įmonių ir mokslo bendradarbiavimą sprendžiant verslo problemas taikant matematinius metodus. Savaitės trukmės problemų sprendimo dirbtuvės suvienys mokslininkus ir verslo atstovus realių problemų, su kuriomis susiduria šiuolaikinės įmonės, sprendimui. 

Renginio formatas

2017 m. birželio 12–16 dienomis Palangoje vyksiančių Dirbtuvių metu bus sprendžiamos realios verslo problemos. Įmonės kviečiamos teikti savo problemas iki gegužės 10 dienos užpildant elektroninę registracijos formą.

Teikite problemą →

Iki gegužės 15 dienos organizatoriai atrinks 4 problemas, kurias spręs Dirbtuvių metu, ir informuos paraiškas teikusias įmones.

Matematikai, norintys dalyvauti Dirbtuvėse, kviečiami registruotis iki gegužės 10 dienos užpildant elektroninę registracijos formą. Registruotis kviečiami mokslininkai ir doktorantai dirbantys matematikos ir informatikos srityse. 

Iki gegužės 15 dienos organizatoriai atrinks 24 dalyvius ir informuos paraiškas teikusius mokslininkus. 

Tapti dalyviu →

Dirbtuvių dalyviai bus paskirti į keturias atskiras darbo grupes ir savaitę truksiančiose dirbtuvėse spręs po vieną verslo pateiktą problemą.

  • įmonių atstovai pristatys savo problemas dalyviams;
  • dalyviai darbo grupėse spręs problemas;
  • darbo grupės pristatys savo darbo rezultatus – problemą pateikusiai įmonei bus patiktas problemos sprendimas. Sudėtingu atveju, nurodomi problemos sprendimo etapai ir rekomendacijos. Įmonei pageidaujant, užtikrinamas konfidencialumas.

Pirmąją ir paskutiniąją Dirbtuvių dieną – būtinas įmonių atstovų dalyvavimas. Pageidaujant, atstovai gali dalyvauti visas dienas.

Laisvu nuo darbo metu dalyviai ir įmonių atstovai bus kviečiami bendroms laisvalaikio veikloms.

Renginio programa →

Taikant matematinius metodus galime

Teikti rekomendacijas kaip gerinti verslo veiklos rodiklius.

Teikti rekomendacijas siekiant numatyti galimus ateities scenarijus, išskirti ir įvertinti pagrindinius veiksnius, darančius įtaką įmonės veiklai.

Teikti rekomendacijas kaip optimizuoti gamybos procesą.

Vertinti  ilgaamžiškumą, identifikuoti, analizuoti ir prognozuoti klaidas ir gedimus.

Analizuoti pardavimus ir prognozuoti įmonių veiklos rizikingumą, vertinti veiklos efektyvumą.

Spręsti elektroninių duomenų saugos, šifravimo sistemų, pirkėjo identifikavimo problemas.

Spręsti asmens sveikatos stebėsenos, medicininės diagnostikos ir vaistų tyrimų problemas.

Tirti ir optimizuoti logistikos procesą.

Tirti ir prognozuoti įrengimų ir kitų mechaninių sistemų patvarumą ir deformacijas.

Kita.

Matematiniai metodai, kuriuos galime taikyti problemų sprendimui

Mokumo vertinimas finansinių institucijų veikloje.

Sistemų modeliavimas.

Didelių duomenų (big data) analizė.

Laike kintančių duomenų analizė.

Kriptografija.

Signalų ir skaitmeninių vaizdų analizė.

Ekstremalių reiškinių modeliavimas.

Signalų analizė.

Tinklinių sistemų modeliai.

Baigtinių elementų metodas.

Kita.