Apie

Tikslas

Matematinių sprendimų verslui ir pramonei dirbtuvių tikslas – skatinti verslo įmonių ir mokslo bendradarbiavimą sprendžiant verslo problemas matematiniais metodais. Dirbtuvės suvienija mokslininkus ir verslo atstovus realių užduočių, su kuriomis susiduria šiuolaikinės įmonės, sprendimui.

Renginio formatas

Savaitę laiko trunkančiose Matematikos dirbtuvėse dalyviai grupėse sprendžia įmonių atstovų pristatytas užduotis bei viso renginio metu, jei reikia,  konsultuojasi su įmonių atstovais. Savaitės pabaigoje grupės pristato savo darbo rezultatus – įmonėms pateikiamas sprendimas arba sprendimo rekomendacijos.

Matematikos dirbtuvių metu ieškoma sprendimų energetikos, gamybos, elektronikos, aplinkosaugos, finansų, medicinos, prekybos ir kitose verslo bei pramonės srityse dirbančių įmonių užduotims.

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas nuo 2016 metų yra Industrinės matematikos Europos konsorciumo (the European Consortium of Mathematics in Industry) narys, o  2017 m. Verslo ir pramonės problemų matematinio sprendimo dirbtuvės   įtrauktos  į COST veiklą “Matematikos industrijai tinklas” (angl. Mathematics for Industry Network, MI-NET).

MI-NET – tai COST TD1409 (Matematika industrijoje, angl. Mathematics for industry network) veiklos remiamas projektas, kurio tikslas yra skatinti  matematikos mokslo integraciją į įvairius pramonės sektorius ir mokslininkų bei verslo atstovų partnerystę.

COST

Organizatoriai

Matematikos ir gamtos mokslu fakultetas

 

Įvykę renginiai

2017 metais vykusių Matematikos dirbtuvių metu 24 mokslininkai matematiniais metodais sprendė SBA koncerno, įmonės „CityBee Solutions“, tarptautinių bendrovių „Callcredit Information Group“ bei „Jacobs Douwe Egberts“ ir vaistinių tinklo „Gintarinė vaistinė“ pateiktas užduotis.

Jos buvo susijusios su mašininio mokymosi sritimi (angl. machine learning), veiklos, asortimento ir automobilių parko optimizavimu, finansinėmis prognozėmis.